TPL GARDEN , Novi Sad.

landscape-design-plans.jpg

PROJEKTOVANJA

IZLAZAK NA TEREN - Pre izrade projekta vrši se obilazak i snimanje terena, analiza postojećeg stanja i uslova sredine, kao i izrada idejnog rešenja na osnovu kog se izrađuje idejni ili glavni projekat. 

STRUČNE KONSULTACIJE I IDEJNA REŠENJA - U ponudi TPL GARDEN-a je i izrada idejnog rešenja za Vašu zelenu površinu, kao i saveti u vezi sa uređenjem Vašeg vrta.

PROJEKTOVANJE ZELENIH POVRŠINA - Izrađujemo idejne i glavne projekte sa svom pratećom dokumentacijom 2D planom I 3D prezentacijom. Naša rešenja su funkcionalna, efektna u skladu sa ambijentom sredine i arhitekturom objekta kao i zahtevima investitora. Naš stručni tim primenjuje svoje znanje, veštine i kreativnost u procesu projektovanja u cilju dobijanja što reprezentativnijeg rešenja. Virtuelna šetnja u projektovanom 3D prostoru.

UREĐENJA  

PODIZANJE ZELENIH POVRŠINA - TPL GARDEN nudi usluge iz domena izvođenja radova pejzažnog inženjeringa kao što su: pripremni radovi, izvođenje zemljanih radova radi nivelisanja i dreniranja terena, izgradnja vodenih površina baštenskih jezeraca, fontana,  ugradnja parkovskog i urbanog mobilijara,  ugradnja sistema za drenažu i navodnjavanje, agrotehnička priprema zemljišta, sadnja biljaka, formiranje travnjaka setvom ili postavljanjem busen travnjaka.


garden-maintenance.jpg

ODRŽAVANJE

ODRŽAVANJE ZELENILA - Kako bi zelena površina bila u isto vreme dekorativna i funkcionalna neophodno je redovno održavanje u skladu sa njenim specifičnostima i potrebama. Održavanje zelenih površina podrazumeva uređenje dvorišta, redovno košenje trave i održavanje travnjaka, okopavanje i prihranjivanje biljaka mineralnim đubrivima, borba protiv korova, zaštita biljaka od štetočina i bolesti, orezivanje i formiranje krune biljaka i drveća. 

Powered by WebExpress